ته‌له‌فون : 8 – 00984446281007

گالری

گالری کومپانیایی ماشین سازی بوکان

حضوردر نمایشگاه بین المللی IBEX (نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت آرد و نان)

نمایشگاه بین المللی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در جمهوری نخجوان (کشور آذربایجان)

سه‌باره‌ت به خومان